Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Schulden op minder dan 1 jaarDit zijn kortlopende schulden met betrekking tot de dagelijkse activiteiten, bv.

Kortlopende Schulden Alle koersen en grafieken minimum 15 minuten vertraagd. Bezoldigingen en sociale lastenDit zijn alle lonen en de sociale zekerheid die u betaalt voor uzelf en uw medewerkers. Bij een eerste benadering laat een negatieve netto positie van de algemene liquiditeitsratio vermoeden dat de situatie weinig comfortabel is, wat ook effectief het geval kan zijn. Een klant moet het bedrag van de factuur binnen een gegeven termijn betalen.

Verdeel uw contant geld over meerdere geheime bergplaatsen. Belgische banken alle oude Eurozone valuta zullen willen omwisselen in Euro's. Euro, des te fermer wordt de greep van de banken op het geld. Maar een negatieve netto stand kan een teken van expansie zijn. KapitaalsubsidiesDe kapitaalsubsidies zijn de overheidspremies of subsidies van bijvoorbeeld ondernemers Business Angels. MateriŽle vaste activaDe materiŽle vaste activa zijn de investeringen voor de aankoop van terreinen, aankoop van gebouwen, inrichting van gebouwen vloeren, wanden enz.