Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Soms is kwijtschelding, geheel of gedeeltelijk, niet nodig.

Veertien bronnen pompen dagelijks 20 miljoen vaten olie op uit het Xan veld. Organisatoren van de staking hadden aan de vooravond nog verklaard dat ze bereid waren om te onderhandelen "maar alleen met de president zelf". Ze zijn met de dood bedreigd door het leger, dat gezegd zou hebben dat als de boeren niet stoppen met hun acties, "het leger wel manieren weet om hen te laten verdwijnen". Ben je uitwonend, dan is je basisbeurs hoger dan wanneer je thuiswonend bent. De hoogte van de basisbeurs hangt wel af van je woonsituatie.

In het parlement zijn vragen gesteld over de situatie in de vrijhandelszones.