Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Soms komt het dan ook niet tot ontslag van de betreffende werknemer.

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, moet u de advocaat zelfbetalen. De met de behandeling van de zaak gemoeide financiŽle consequenties worden zoveel mogelijk van te voren met u besproken. Bij dreigend ontslag vindt u bij ons de juiste ontslag bijstand. Bovendien blijft afhankelijk van uw werkgever zelfs nadat uw arbeidscontract beŽindigd is. Dit geldt niet alleen voor uw recht op een uitkering, maar ook voor de financiŽle en fiscale gevolgen van het ontslag. Het eerste introductiegesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Laat u niet adviseren door een advocaat of andere door uw werkgever aangewezen adviseur.

Inlevering op een eerder moment kan door de rechter uitgelegd worden als instemming van uw zijde met het ontslag. Als uw werkgever daarbij kritiek heeft op uw functioneren is het van belang om deze kritiek schriftelijk en puntsgewijs te weerleggen. Ontslagkwesties zijn ingrijpende gebeurtenissen, zowel emotioneel als economisch. Dring er bij uw werkgever op aan een dergelijk voorstel op papier te zetten. Ook als ontslag dreigt is het raadzaam advies in te winnen. Incasso ? Voor u een probleem, voor ons een uitdaging.

Teken protest aan tegen een ontslagaanzegging, mondeling en schriftelijk. Dat neemt niet weg dat dan een ander traject ingezet kan worden. Het is dan ook zaak dat een ontslagzaak goed wordt begeleid door een jurist die de zaak deskundig en objectief benadert. Sneep is een landelijk gerespecteerde pionier enspecialist in medische letselschade. Alle door u verstrekte persoonlijke informatie kan door uw werkgever gebruikt worden om de nadelige gevolgen van het ontslag op u af te wentelen. Ook in de simpele zaken worden wij echter graag tijdig, dat wil zeggen voordat onomkeerbare gevolgen zijn ingetreden, ingeschakeld. Soms komt het dan ook niet tot ontslag van de betreffende werknemer.

Advocaat beroep Engelse advocaat, begin 20e eeuw. Het is mogelijk om een op uw financiŽle situatie afgestemde prijsafspraak te maken. Voor het beste ontslag advies moet u bij ontslagplaza zijn. Laat u tegenover uw werkgever niet uit over uw kansen op de arbeidsmarkt in de nabije toekomst. Bijvoorbeeld omdat de risico's te hoog worden ingeschat of omdat gewoonweg geen geldige reden voor ontslag op staande voet aanwezig is. Landelijk netwerk van advocaten tegen een aantrekkelijk tarief.

Zorg ervoor dat u alle risico's en gevolgen van het ontslag kent voordat u eventueel met een ontslag instemt. Wij geven ontslag juridische hulp en hebben gespecialiseerde ontslag advocaten in dienst. Belangrijk om te weten is, dat hulp bij ontslag maatwerk is.