Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Staat der Nederlanden overgaat tot oprichting van De Nederlandse Munt N.

Oprichting Vennootschap Indien toepasselijk opvragen van de balans, zeker in geval de onderneming het eigendomsrecht heeft van onroerende zaken en om rekening-courant verhouding te beoordelen. Na passeren toezending afschrift akte en afschrift ondertekende bankverklaring aan bank die de bankverklaring heeft afgegeven. Voor toonderaandelen en bepaalde aandelen op naam in de N. Naleven blokkeringregeling afhankelijk van de in de statuten opgenomen regeling.

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. In het nieuwe systeem worden ook in Nederland actieve buitenlandse rechtspersonen en stichtingen aangemeld. Het systeem zou minder administratieve lasten met zich meebrengen voor het bedrijfsleven. Vastlegging van de statuten van een bestaande vereniging in een notariŽle akte.

Inschakeling van de notaris is bij deze handelingen dus noodzakelijk. Dienstverlening inzake vaststelling en uitbetaling van de koopsom.