Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Steeds vaker blijkt, dat jongeren meer geld uit geven, dan dat ze hebben.

Als ouder heeft u de taak om uw kind te waarschuwen tegen de gevaren van lenen. Daarbij kan, na gedeeltelijke aflossing, weer gemakkelijk worden opgenomen. Steeds vaker blijkt, dat jongeren meer geld uit geven, dan dat ze hebben. In deze special gaan wij in op diverse zaken rondom de creditcard. Het kost geld en achteraf kunnen er problemen ontstaan.

Ook voor gebruikmaking van deze voorzieningen hoeft u geen lid te zijn van de bibliotheek. Het bereik onder allochtonen is iets lager dan onder autochtonen, maar is wel toegenomen. Wil je alles weten over het BKR? Lees dan de special over het BKR. Heeft u al een lening? Bespaar dan door nu over te sluiten. Het kan niet anders, dan dat dit resulteert in schuld. Je wordt na vijf seconden automatisch doorgeschakeld naar dit tabblad.

Deze schuld betreft altijd een lening; bij een bank, vrienden of hun ouders. Bij een bank kan tegenwoordig zeer gemakkelijk een lening worden afgesloten. Voor gebruikmaking van de hiervoor genoemde voorzieningen hoeft u geen lid te zijn van de bibliotheek. In de leeftijdsgroep van 30-45 jaar is het bereik licht afgenomen en vanaf de leeftijd van 45 jaar stijgt het lidmaatschap.

Ook voor studenten is het gemakkelijk een lening af te sluiten, het studentenkrediet. Bij de jeugd komt het bereik in de buurt van dat van de autochtone jeugd.