Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Stichting Schulden Vrij Leven tracht door goede verhoudingen met de verschillende schuldeisers het minnelijk traject binnen twee maanden te doorlopen.

Schulden Vrij Zorg er in ieder geval voor dat u van uw schulden afkomt! Dat kan naar de Nederlandse wet in 3 jaar, onder voorbehoud van een aantal regeltjes. Het is eenvoudiger de beslissing over te laten aan de rechtbank dan zelf de knoop door te hakken, zeker bij grote internationale bedrijven. Bovendien vinden ze dat er via de wet meer controle wordt uitgeoefend op de naleving van de afbetaling. En kunnen op deze wijze personen en gezinnen gericht en snel helpen. Zoveel mogelijk via, wat men noemt, "de minnelijke weg".

Hierdoor voldoet de stichting aan de "Wet Consumenten Krediet". Wij trachten de richting, neergelegd in de wet, zo goed mogelijk te volgen. De nog resterende schuld wordt aan het eind van de rit kwijtgescholden, waardoor crediteuren in veel gevallen maar een klein deel van hun vordering terugzien. Stemt de rechtbank in met toepassing van de WSNP, dan zijn schuldeisers verplicht mee te werken.