Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Tot en met een incasso-inspecteur of een deurwaarder.

We behouden het recht om deze overtreding onmiddelijk te stoppen of te corrigeren. Ook bij verlengingen werken al onze diensten op basis van voorafbetaling. Dit is noodzakelijk om te kunnen garanderen dat de verlenging zonder problemen verloopt. In geval van betwistingen is enkel het Vredegerecht van Mol of de Rechtbank van Eerste Aanleg of Koophandel van Turnhout bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de klant. Na deze periode is annulering niet meer mogelijk en dient de klant de betaling van de bestelde dienst door te voeren. We vragen dan ook dat u onze medewerkers met het nodige respect en professionalisme behandelt.

Indien noodzakelijk behoudt Alfanet het recht de nodige beslissingen en acties te nemen in verband hiermee. We zullen u in dat geval ook een aangepast aanbod doen. Indien deze informatie ontdekt wordt zal Alfanet dadelijk de bevoegde wettelijke autoriteiten verwittigen. We vragen van de klant om deze overeenkomst op regelmatige basis na te kijken op eventuele wijzigingen. Alfanet behoudt op elk ogenblik het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Een verhuis van domeinnaam staat gelijk aan een registratie. Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van verkeerde informatie zullen aangerekend worden aan de klant. Op deze overeenkomst gesloten met Alfanet is enkel het Belgisch recht van toepassing. Zoals steeds zullen we ons uiterste best doen om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen die u aanbelangen.