Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Tussen de juridische adviesbureaus bestaan geen hiėrarchische betrekkingen.

Voor de gefailleerde geldt een specifieke regeling. Kindern sind deren wohlverstandene Interessen vorrangig zu beachten. Volgens de wet heeft iedereen recht op gerechtelijke bijstand. Het gebruik van het modelcontract is niet verplicht.

De wet heeft de criteria van het onvermogen niet nader gepreciseerd. Gerechtelijk Wetboek lijkt toepasselijk op het Hof van Cassatie. Het is delicaat rechten en plichten af te meten van beide ouders. Alle vermelde bedragen worden ieder jaar aangepast. Een rechter wordt dat vlug beu en raakt slecht gezind. Dan kan een advocaat nuttig of zelfs absoluut noodzakelijk zijn. Hier krijg je een antwoord op eenvoudige juridische problemen.