Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Uitkeringsfraude treft onze sociale zekerheid in het hart.

Bijstand Uitkering Bij een waterverbruik van 10 kubieke meter of minder werd een match gemaakt met de personen die een uitkering ontvangen. Deze perioden worden verdubbeld voor een gehandicapt adoptiekind. Schijnbewoning ten behoeve van een hogere uitkering kan hiermee worden doorzien. Zij ondermijnt immers de solidariteit die het cement van ons stelsel vormt. Het volledig tijdskrediet is mogelijk ongeacht uw arbeidsregeling. Je mag echter niet langer dan tien dagen per jaar afwezig zijn. Het tijdskrediet kan worden bekomen voor een periode van minimum 3 maanden tot maximum 1 jaar.

Slechts een bepaalde groep gaat over de schreef en benadeelt de anderen die wel bijdragen naar draagkracht en ontvangen naar behoefte. Het is dan ook aangewezen om de bijkomende bepalingen omtrent sociale fraude in die wet op te nemen. De ingeschreven voertuigen kunnen een indicatie van vermogensfraude zijn. Tevens wordt gewerkt aan verbetering van elektronische uitwisseling van gegevens. Het betreft de in de toelichting besproken leefvormfraude. Dit type tijdskrediet staat u toe, indien u ten minste 50 jaar bent, uw prestaties te verminderen tot een halftijdse betrekking tot aan het begin van uw pensioen. Dit type van tijdskrediet staat u toe, ongeacht uw leeftijd, het geheel van uw prestaties te onderbreken.

De vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking kan worden bekomen voor een periode van minimum 3 maanden tot maximum 1 jaar. De stervende moet niet noodzakelijk een familielid zijn. Tijdens de periode van de vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking ontvangt U een vergoeding van de Staat ter compensatie van het loonverlies. Er worden nieuwe bevoegdheden gegeven aan de betrokken instanties om noodzakelijk geachte informatie bij andere publieke of private organisaties te verzamelen. Aldus wordt het overgenomen door de volledige regio Noord.