Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Uw erfgenamen zullen successierechten moeten betalen op uw erfenis.

Uw erfgenamen zullen successierechten moeten betalen op uw erfenis. Maar een aanwas is steeds gekoppeld aan een voorwaarde van vooroverlijden. Zij kunnen een aanwasbeding voor hun gezamenlijke goederen opnemen. Na hen komen de ouders, broers en zussen, neven en nichten in aanmerking. Zowat de helft daarvan komen binnen via het hoge tarief. Het mag geschreven worden met een vulpen, potlood of stift. Gehuwd, niet gehuwd, samenwonend of niet, bekijk welke verdeling voor u van toepassing is.

Wie dat precies zijn en wat elk van hen precies erft, is wettelijk bepaald. Kort na overlijden neemt u best kontakt op met de notaris. Die anomalie wordt straks opgeheven, zo staat in de programmawet. Is er geen familie, dan gaat de nalatenschap naar de Staat. Wilt u uw erfgenamen vrijwaren van onaangename verrassingen – financiële en andere? Dan zal dit dossier u goed van pas komen.

Als u geen testament opmaakt, dan zijn uw naaste verwanten uw erfgenamen. Officieel samenwonenden moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Tussen ouders en kleinkinderen zijn er twee generaties. Ze betalen dus 3 tot 27 procent successierechten aan de staat.

Successierechten leveren Vlaanderen jaarlijks 20 miljard frank op. Voorlopig gaat de Vlaamse regering daar niet op in. De erflater dicteert aan de notaris zijn testament. De notaris kent alle wettelijke regels en formaliteiten. Weet u wel wat van u is en wat niet? Als alleenstaande is dat niet zo moeilijk, maar in een huwelijk ligt dat niet altijd voor de hand.