Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Uw eventuele kinderen kunt u echter nooit helemaal onterven.

Erven Uw eventuele kinderen kunt u echter nooit helemaal onterven. Wilt u weten of u successierecht moet betalen en zo ja, hoeveel? Dat kunt u zelf berekenen met de rekenhulp successierecht. De vader heeft hier namelijk ook recht op een kindsdeel. Als deze echter ook zijn overleden dan kunnen hun kinderen hun plaats vervangen. Zij hebben altijd recht op hun legitieme minimale portie. Bij deze groep moet u denken aan uw neven, nichten, achterneven en achternichten.

Ben het met bovenstaande ziensijze eens en overweeg er zelf . Na een overlijden gaan de bezittingen van de overledene de erfenis over naar zijn erfgenamen.