Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Uw rentevoet is marktvast tijdens de hele duur van de lening.

Sociale Lening Lening op afbetaling,onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord. Geen hogere rentevoet bij stijgende marktrentevoeten dus, maar uiteraard geldt ook het omgekeerde. Met een lening op afbetaling kan u uw plannen meteen al realiseren. Ook de aankoop van een perceel bouwgrond behoort tot de mogelijkheden. Lening op afbetaling? Doorlopend krediet, uitgestelde aflossing en lenin. De rentevoet is rechtstreeks verbonden met het netto belastbaar inkomen en het aantal kinderen ten laste, zoals u hierboven reeds kon zien. Het maximum van 95 pct wordt tot 90 pct teruggebracht wanneer de terugbetaling van de lening niet volledig gewaarborgd is door een levensverzekering. Hiermee zijn alle verdere administratieve kosten van de leningsaanvraag gedekt. Voor een volledig overzicht van hoe, waar en wanneer wij te bereiken zijn, kan u gebruik maken van onze adressen en telefoonnummers.

Denkt u in aanmerking te komen voor een lening? Wenst u een leningsaanvraag te openen? Hiervoor kan u steeds terecht op onze maatschappelijke zetel of op één van onze provinciale kantoren. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Uw rentevoet is marktvast tijdens de hele duur van de lening. De verkoopwaarde wordt vastgelegd door een onafhankelijke externe expert. Advies lening nodig? Pluspunt regelt de beste persoonlijke lening, lenin. Ook het ereloon van de notaris maakt er deel van uit. Het huidige maximum is vastgelegd op 46 560 EUR, voor een gezin met één kind ten laste. Dat advies van het Centraal Planbureau CPB heeft tot voorspelbare woede geleid van de landelijke studentenbond LSVb. Voor bijkomende informatie kan u terecht op onze rubriek Veel gestelde vragen.

Erg vervelend en buiten dat, hij moet gelijk vervangen worden! Alleen had je hier net niet op gerekend en dus geen geld appart gelegd! Een koelkast op afbetaling dan maar??. Nu hoeven afhakers met een propedeuse op zak hun prestatiebeurs voor het eerste jaar niet terug te betalen. Ligt een provinciaal kantoor niet meteen in je buurt? Wij hebben geregeld ontvangdagen in de meeste steden doorheen heel Vlaanderen. Indien u een woning aankoopt, zijn er steeds aankoopaktekosten mee verbonden. Indien de woning nog in opbouw is, baseren wij ons op de plannen en bestekken. Dit zijn kosten die verband houden met de registratie van uw aankoopakte. Het bedrag dat u maandelijks aflost blijft gedurende de hele periode hetzelfde. Hoeveel geld u kunt lenen, hangt af van uw inkomen en uitgaven. Alles over geld lenen, doorlopend krediet, persoonlijke leni. Het Vlaams Woningfonds rekent geen schattingskosten aan.