Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Uw totale premie is afhankelijk van het bedrag van de basispremie en de eventuele aanvullende verzekeringen.

Overlijdensrisico Verzekeringen Uw totale premie is afhankelijk van het bedrag van de basispremie en de eventuele aanvullende verzekeringen. Deze prijsaanpassing geldt voor alle nog te vervallen premies. Dekt uw overlijden, welke ook het moment moge zijn van uw heengaan. Vervolgens gebeurt de uitbetaling op de rekening van de begunstigde. De Koning bepaalt de vergoedingen waarop de voorzitter en de leden van het Bureau recht hebben. Gedurende de eerste jaren van de uitoefening van de zelfstandige activiteit worden de bijdragen voorlopig vastgelegd vermits er nog geen referentiejaar is. De plaatsvervangers worden op dezelfde manier gekozen als de effectieve leden.

Deze verzekering biedt uw nabestaanden extra financiŽle waarborgen. Een vraag die in dit kader vaak gesteld wordt, is of men moet kiezen voor een statuut als loontrekkende, dan wel voor een statuut als zelfstandige. Een arbeidsrelatie kan diverse juridische vormen aannemen. Bovendien mogen zij geen enkele vraag stellen in verband met de genetische tests en de resultaten daarvan, noch iemand vragen genetische tests te ondergaan vooraleer de overeenkomst is gesloten en tijdens de hele looptijd ervan. Ook een brommer moet verzekerd worden, kijk eens verder. De ministers die bevoegd zijn voor de Economie, de Binnenlandse Zaken en de Consumentenzaken, kunnen bij het Bureau een waarnemer afvaardigen. De begunstigde van het contract is uw partner of een verwant tot in de 2de graad.