Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Uw uitkering gaat tijdens de proefplaatsing gewoon door.

Uitkering Als u gaat werken behoudt u vijf jaar lang uw recht op een Wajong-uitkering. Als u begeleiding op uw werk nodig hebt, dan kunt u die krijgen in de persoon van een jobcoach. In die vijf jaar wordt wat u verdient in mindering gebracht op uw uitkering. De laatste jaren zijn de eisen waaraan voldaan moet worden een stuk strenger geworden. Uw uitkering gaat tijdens de proefplaatsing gewoon door. Het aantal uren dat u per week werkte, is daarbij niet van belang. Ook als u eerder een Wajonguitkering had, maar niet meer op het moment dat u ergens aan het werk gaat, krijgt u opnieuw aanspraak op de permanente no-riskpolis.

Mensen in de bijstand kunnen vanaf volgend jaar met behoud van uitkering twee tot vier jaar aan het werk worden gezet. Uw fictieve arbeidsverleden wordt volgens een vaste formule berekend. Mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn geworden kunnen vanaf 1 januari 2007 rekenen op een hogere uitkering. Studeert u, dan geldt de periode van 13 weken vanaf het moment dat u arbeidsongeschikt bent geworden.

De lengte van deze loongerelateerde WW-uitkering is afhankelijk van uw fictieve arbeidsverleden. Een jaar telt mee als u in dat jaar 52 dagen hebt gewerkt. Bent u jonggehandicapt, dan dient u uw aanvraag voor een uitkering binnen negen maanden nadat u 17 jaar bent geworden in te dienen. Desgewenst kan het College van Bestuur een ruimere toepassing geven aan deze regeling. Voor sommigen kan het inkomen na het aflopen van de WNU-uitkering zelfs dalen tot het sociaal minimum.

Er zijn uitzonderingen, u kunt bijvoorbeeld wel een WW-uitkering krijgen als u uw baan opzegt om met uw partner mee te verhuizen naar een andere stad. Werkgelegenheid, Afdeling publieksservice, telefoon 0800-9051. De duur van de uitkering hangt af van het aantal jaar dat u hebt gewerkt voordat u werkloos werd. Nederlanders maken zich regelmatig zorgen over hun oude dag. Studeert u, dan dient u uw aanvraag voor een uitkering binnen negen maanden nadat u arbeidsongeschikt bent geworden in te dienen.

Vooruit laten betalen ,vergeet het maarde linkse partijen. Het is daarom belangrijk om te weten of u in de laatste vijf jaar, meer dan vier jaar hebt gewerkt. Helemaal gelijk, goed plan om de verzekering vooruit te. De Werkloosheidswet WW is er voor diegene die werkloos zijn geworden. Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een wetsvoorstel hiertoe. FranchiseVoordat het pensioen wordt berekend, wordt een vermindering op het inkomen toegepast, omdat men tevens recht heeft op een AOW-pensioen. Het is lachen met Rutte, toen hij het overnam van Van.