Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Vaak is de kostprijs voor de advocaat niet te voorspellen.

De Belgische wet is van toepassing op de deze algemene voorwaarden. Heel bizar is dat Van Cau de rol van Mister Proper lijkt over te nemen. Volgens de wet heeft iedereen recht op gerechtelijke bijstand. Doorgaans worden de prestaties van ons kantoor aangerekend op basis van een uurtarief in schijven van 10 minuten. Het uurtarief kan mede afhankelijk worden gemaakt van factoren als spoedeisendheid, de voor de zaak benodigde deskundigheid, de aard van de zaak en het belang van de zaak. Het gebruik van het modelcontract is niet verplicht.

Huyse over "informal justice", en andere vormen als "Community Boards", "Victim Offender Reconciliation Programs", p. Teksten of beelden die onwettig, pornografisch, schadelijk, bedreigend, haatdragend, vulgair, obsceen, de privacy schaden, racistisch of anderszins verwerpelijk zijn. Als jurist gaat hij akkoord met de schuldloze echtscheiding. SchuldenKopen op afbetaling, lenen op afbetaling, huur betalen en achterstallige belastingen. Indien één van de paragrafen van deze Algemene Voorwaarden onwettig of onjuist blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ten aanzien van elke vorm van verlies en schade die wordt veroorzaakt door Pixagogo voorzover de wet het toestaat.