Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Van een licentieplicht naar Italiaans voorbeeld is er dus geen sprake.

Van een licentieplicht naar Italiaans voorbeeld is er dus geen sprake. Certaines sociétés voudront modifier le montant du capital converti en euro pour en faciliter la présentation et la pratique du point de vue du marché. Het opstellen en rechtsgeldig verklaren van een akte door een notaris heet het verlijden van de akte. Indien er sprake is van een schenking dan is er schenkingsrecht verschuldigd. Het is daarom aan te raden voor schenkingen met een aanzienlijk vermogen, deze via een notariële akte maken.

De notaris schrijft al de door hem opgemaakte akten in, in een repertorium. Rechtsregels waar partijen wel van kunnen afwijken, vormen regelend recht. Speciaal voor authentieke akten geldt, dat iemand de akte ook als bewijs kan gebruiken tegenover iemand die zelf niet bij de ondertekening van het stuk geweest is. Het recht wordt gevestigd voor een periode van * jaar. Een authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar, als regel een notaris, is opgesteld en gewaarmerkt. Er zijn echter rechtsregels waar partijen bij overeenkomst niet van kunnen afwijken.

Het bekrachtigen van een akte door een notaris heet ook wel het passeren van de akte. Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben dat al gedaan. De algemene vergadering kan nochtans de nominale waarde van de aandelen of deelbewijzen behouden op basis van de in euro omgerekende waarden. Deze maatstaf gaat minder ver dan de eerder genoemde zwaarwegende belangen. Ainsi, les Etats membres peuvent prendre des dispositions en vue de prévoir des procédures simplifiées d'augmentation ou de diminution du capital à des fins d'arrondi, ou d’autoriser l'émission d'actions sans valeur nominale. Hetgeen familieleden kunnen doen, wordt niet meegeteld.