Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Veel mensen bellen naar aanleiding van een brief hun schuldeiser op.

Brieven Schuldeiser Veel mensen bellen naar aanleiding van een brief hun schuldeiser op. Reageer daarom schriftelijk en doe dit altijd aangetekend. Daarnaast geven de SJD-ers advies, verwijzen door en bemiddelen bijvoorbeeld naar de schuldeisers zoals deurwaarders en het centraal justitieel incasso bureau. Beslag en een nieuw faillissement zijn dan weer mogelijk. Als u niet thuis bent, wordt de dagvaarding in de brievenbus gedeponeerd. De deurwaarder kan ook verlangen dat de bank opgeeft hoeveel er op uw rekening staat. Als dan later wordt ontkend, dat u gereageerd heeft, moet u dit bewijzen. Uit de landelijke cijfers blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders een schuld heeft. Wie geld heeft geleend, moet dit terugbetalen, meestal met rente. Niet tijdig reageren, is het verspelen van rechten.

Vervolgens kan hij eisen dat de bank uw geld aan hem betaalt. Hoe komt u uit uw schulden vandaan? Het is vooral belangrijk om achter het probleem achter de schulden te komen. Komt u de betalingsregeling niet na, dan vervalt deze en wordt de incassoprocedure verder vervolgd. De bevoegdheid daartoe komt de schuldenaar ook thans toe. Als de schulden op tijd en correct worden betaald, is er meestal niets aan de hand. Sommige mensen denken dat ze door een faillissement van alle schulden af zijn. Het is verstandig om, als u het niet eens bent met de schuld, zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. Een vordering tot nakoming van een overeenkomst tot een geven of een doen bijvoorbeeld geldlening. De termijn gaat in vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is. De deurwaarder kan niet uw hele loon of uitkering in beslag nemen.