Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Velen zullen er heel erg blij van worden en dat is hard nodig.

Als U Na Een Veroordeling Of Een Dwangbevel Nog Niet Betaalt Dat overleg met de kerkenraad had echter niet plaats. Met goede wil van beide zijden moet het mogelijk zijn deze kerk te delen. Ik wil graag aan alle Montfoortenaren vragen om al die mensen maar te laten praten. Het bedrag dat in de brief vermeld staat, is het b . Velen zullen er heel erg blij van worden en dat is hard nodig. In de brief staat aangegeven hoe wij willen dat u . De deurwaarder kan ook verlangen dat de bank opgeeft hoeveel er op uw rekening staat.

De Hersteld Hervormden zeggen voorlopig in de loods op het industrieterrein te blijven, ondanks de dwangsom. Mogelijkheid blijft nog steeds het samen delen van de dorpskerk in goed overleg.