Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Verkoop van een partij Douwe Egberts Gallery 300 koffieautomaten.

Faillissement Verkoop Verkoop van een midelgrote partij kantoormeubilair vanuit de verhuizing van een groot kantoorpand. Op eerste aanmaning daartoe draagt de wederpartij zorg voor franco verzending aan ons. Veiling van een personenwagen vanuit een faillissement. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten deelleveranties, welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

De verkoop van de inventaris leverde de Rabobank, de grootste schuldeiser, 4,5 miljoen euro op. Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inside Technology b. Verkoop van een partij Douwe Egberts Gallery 300 koffieautomaten. Een overeenkomst bindt ons slechts indien deze door de directie of een bevoegd procuratiehouder schriftelijk is aangegaan dan wel bevestigd. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend. Heveco heeft een totale schuld van ongeveer 35 miljoen euro. Zolang de wederpartij jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de levering op te schorten.

Aanbod van zeer professionele zonnebanken en spraycabines tot een slender you opstelling. Deze opschorting geldt tot het moment dat de wederpartij alsnog deze verplichtingen is nagekomen. De levering geschiedt onder rembours of vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen. Ik ben nu ook met de afronding van mijn scriptie bezig.