Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Verschillende zelfstandigen kunnen een beroep doen op het BBZ.

Bbz Lening Verschillende zelfstandigen kunnen een beroep doen op het BBZ. De uitkering bestaat uit een aanvulling op het inkomen. Over het algemeen neemt de gemeente de aanbevelingen in het rapport over.

Een goed ondernemingsplan geeft antwoord op de volgende vragen. Wij hebben kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Breda. Personen met een uitkering die een bedrijf willen starten er gelden verschillende aanvullende voorwaarden. De aanvraag moet worden ingediend bij de Gemeentelijke Sociale Dienst in de woonplaats van de aanvrager. De gemeente krijgt hiervoor van het rijk een vergoeding.

In bepaalde gevallen is een eenmalige bijdrage mogelijk ter voorziening in het bedrijfskapitaal. In het eerste jaar na de start van de onderneming kan de zelfstandige een bijdrage krijgen voor de kosten van begeleiding door een deskundige. Op de aanvraag beslissen burgemeester en wethouders binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.