Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Vlaams Woningfonds staan leningen toe tegen een lage rentevoet.

De lening kunt u gebruiken om een woning te kopen, te bouwen of te renoveren. Blauwe Vlag garandeert u een badplaats die geen gevaar oplevert voor uw gezondheid. Vlaams Woningfonds staan leningen toe tegen een lage rentevoet. Een eigen woning kopen spreekt niet vanzelf, zeker als u over een bescheiden inkomen beschikt.

Dat kan onderhands of openbaar, al naargelang de partners overeenkomen. Als u een koopwoning heeft dient hier de waarde van te worden vastgesteld. Een deel van de woning verandert immers van eigenaar. Het is niet gemakkelijk om werk en gezin te combineren.