Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Voor de sociale gevallen kunnen de gepensioneerde werknemers vragen om af te zien van de volledige of gedeeltelijke terugvordering van de schulden inzake pensioenen.

Kwijtschelding Schulden Die moeten hun vorderingen aan de Derde Wereld gevoelig verminderen. Op dezelfde wereld verdienen 358 superrijke families samen evenveel als 2 miljard mensen. Er werd gevolg gegeven aan oproepen Franstalige en Nederlandstalige. Soms worden bijkomende inlichtingen gevraagd aan een andere instelling van sociale zekerheid of aan de betrokkene zelf. De toekomstig gepensioneerden kunnen vanaf hun 55ste een raming vragen van hun rustpensioen.

Om de continu´teit van de betalingen te garanderen neemt de betaaldienst ook voorlopige beslissingen bij huwelijk, echtscheiding of overlijden. Bij de toekenning worden de loopbaangegevens verzameld en op deze basis bepaalt men welke pensioenrechten tijdens de loopbaan werden opgebouwd. Natuurlijk zijn er ook de Mobutu's, de burgeroorlogen en de droogte? Maar wie verdient aan de wapenexport ? Wie betaalt veel te weinig voor de cacao, koffie, katoen.