Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Voor een deel van de schulden is dat niet mogelijk.

Oorzaken Schulden Voor een deel van de schulden is dat niet mogelijk. De Stadsbank Midden Nederland wil graag een snelle intake. Dit is een zwaar, driejarig traject en wordt in principe alleen gebruikt als 'stok achter de deur'. Voor de betreffende huishoudens is een problematische schuldsituatie een serieus probleem. Nederland heeft sindsdien nog niets van zich laten horen. Dat meerinkomen wordt gedurende drie jaar gespaard. Het gaat dan om de noodzakelijke kosten van het bestaan. Het Budget Bureau Almere werkt alleen voor Almere Stad. Daardoor is het niet mogelijk te beoordelen of ze wel bestaan. De restschuld wordt dan een natuurlijke verbintenis. De oplossing van zo'n schuld zal als regel drie jaar vergen.

In dat kader is al het een en ander tot stand gekomen. Midden Nederland voor een oplossing van het probleem. Lukt dat niet, dan lukt het waarschijnlijk ook niet om een lening af te lossen. Stadsbank Midden Nederland vraagt de ontbrekende informatie op. Dat is een contractuele relatie die niet juridisch afdwingbaar is. Mocht de situatie dermate uitzichtloos zijn, kan als laatste middel een beroep op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen WSNP worden gedaan. Stadsbank Midden Nederland niet alleen schuldregeling. Later in het jaar vinder er nog andere studiedagen plaats.