Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon.

Minimum Inkomen Het minimabeleid is erop gericht mensen met een laag inkomen toch de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. Het komt in feite neer dat ik als een B-burger wordt beschouwd. Duitsland voert definitief een minimumloon voor postbodes in. Het komt er in feite op neer dat je als je werkt voor je geld je als een B-burger wordt behandeld. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon. De Bundesrat, de Duitse Eerste Kamer, keurde vandaag het wetsvoorstel goed dat bepaalt dat Duitse postbodes vanaf 1 januari minimaal tussen de 8 en 9,80 euro per uur ontvangen. Voor werknemers onder de 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Het uur van je onvermijdelijke uitzetting nadert nu snel. Wat kan het Nibud voor professionals betekenen? Meer dan u denkt! Het Nibud geeft advies aan en heeft producten voor een brede range van professionals.