Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Wanneer u een deel van uw woning gebruikt voor uw beroep, komt u in aanmerking voor het gemengd krediet van Dexia Bank.

Krediet Bank Wel zij aangestipt dat er op dit gebied nagenoeg geen gedesaggregeerde informatie per bedrijfstak, per grootteklasse beschikbaar is. Globaal zullen bedrijven en werknemers minder belastingen betalen. De bovenstaande beschouwingen zijn onontbeerlijk om de beperkingen van de statistische inlichtingen goed te kunnen inschatten. Vanaf volgend jaar kunt u uw werkgever vragen uw salaris in euro te storten. De invoering van de euro wordt een reusachtige onderneming.