Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Wat een mooie heldere brief van de islam-gemeenschap.

Brief Daarnaast hebben zich organisaties gemeld die de brief ook ondersteunen. Sancties zoals uitsluiting en boetes worden gehanteerd. Wat een mooie heldere brief van de islam-gemeenschap. Pas nadat we van persoon tot persoon hebben vastgesteld wie kan worden vertrouwd, regelen we hun status, dat wil zeggen of zij de regentschapsraad, maatschappelijke en politieke organisaties dan wel traditionele leiders vertegenwoordigen.

Moge God de Almachtige onze wens in vervulling doen gaan. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Ik ben zeer benieuwd of dit het begin gaat worden van een inspirerende dialoog tussen islam en christendom. Ik stel voor dat namens iedere groep een der drie elementen slechts een persoon het woord voert. Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. Om die reden dient hij zich te houden aan de regels die hier gelden.

Hij koos net als de zoveelste populisten zijn publiek uit. De raad kan bestaan uit de drie genoemde groepen of uiteenvallen in meerdere groepen. Publiek dat weinig kennis heeft over de Islam en weinig tegenspraak zal leveren. Met de geest van deze zienswijze ben ik het volkomen eens. Hiertoe toetst zij onder ander fusies en overnames. Bovenbeschreven methodiek berust ongerustheid over mogelijk verlies van de PEPERA.

Bij een open-sollicitatie kan je je richten tot het hoofd van de betreffende afdeling, bijv. De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen. Als de paus echt een debat wilde dan ging hij in debat met moslims. De woorden die in het origineel zijn onderstreept, zijn in de vertaling vet weergegeven. Naar ik begrijp is deze ongerustheid ingegeven door de condities die elders in Irian bestaan en die over het algemeen niet erg gunstig zijn voor ons.