Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Wat iemand overhoudt bij zijn overlijden heet nalatenschap.

Nalatenschap Een bijzondere manier om het werk van het Nelson Mandela Kinderfonds te steunen is door ons uit uw nalatenschap een bedrag na te laten. Kijk hier voor een overzicht van deelnemende notarissen. Wat iemand overhoudt bij zijn overlijden heet nalatenschap. De wet ziet erfgenamen juridisch als opvolgers van de overledene. Is dat niet het geval, dan is het geregeld door de wet. Deze gedachte is in tegenstelling tot vroeger niet meer zo vanzelfsprekend. Wanneer iemand overlijdt, moet er ineens veel worden geregeld.

Zijn er waardevolle bezittingen die moeten worden verdeeld? U bespaart uw nabestaanden veel tijd en zorgen wanneer u een aantal zaken schriftelijk vastlegt. Wie dat zijn kan de erflater in zijn testament hebben vastgelegd. Ons kantoor kan u bij het opstellen van de schriftelijke verklaring van dienst zijn. Zuiver aanvaarden kan uitdrukkelijk maar ook stilzwijgend plaatshebben. De titel boven dit artikel geeft een gedachte weer die bij veel mensen leeft. Als iemand overlijdt gaat zijn vermogen over op een of meer andere personen, de erfgenamen.