Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Wat is een prestatiebeurs. Als je een prestatiebeurs hebt, ontvang je de studiefinanciering en OV-Studentenkaart eerst als rentedragende lening.

Lening Studiefinanciering Deze lening wordt omgezet in een gift, op het moment dat je binnen tien jaar een diploma in het hoger onderwijs haalt. Als je een eenjarige master hebt afgerond is dat gelijk aan een vierjarige opleiding en krijg je vier jaar omgezet in een gift. In dat soort gevallen is het mogelijk om de lening direct na je eerst studiejaar al in een gift te laten omzetten. Maak een afspraak met een studentendecaan als je van deze regeling gebruik wilt maken. Hiervan kan sprake zijn in geval van ziekte, handicap of bijzondere omstandigheden van tijdelijke of structurele aard. Lees hier hoe drie studenten vertellen over hun financiŽn.

Alle ambities rond de kenniseconomie ten spijt gaat het kabinet toch extra geld halen bij de student. In bijzondere gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan er een beroep gedaan worden op particuliere fondsen, het noodfonds of het medisch sociaal fonds. Virtuele rondleidingNeem een kijkje op de campus van Erasmus. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent daaraan gelijkgesteld.