Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Werkt u al enkele jaren op zelfstandige basis en wilt u een vennootschap oprichten. Fortis Bank staat klaar om u te helpen.

Vennootschap Oprichten Vennootschappen en hun bedrijfsleiders moeten ook aansluiten en sociale bijdragen betalen. Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng. Samen met uw boekhouder en met u gaan wij na of de oprichting van een vennootschap in uw geval interessant is. De inschrijving in de Kruispuntbank via de Griffie van de rechtbank van koophandel.

Uw zelfstandige activiteit is in volle bloei en u overweegt de overgang naar een vennootschap ? Fortis Bank staat klaar om u bij die stap te helpen. Wend u tot uw adviseur bij Fortis Bank voor nadere inlichtingen in dit verband. Samen met u en uw boekhouder gaan we na of het voor u interessant is om een vennootschap op te richten. Bij oprichting moet bij inbreng in geld minstens één vierde van ieder aandeel volgestort zijn en mag het totaal der stortingen niet minder dan 61. Als de vennootschap door een echtpaar wordt opgericht dan moeten zowel de man als de vrouw eigen goederen inbrengen.

Een uittreksel van de oprichtingsakte dient te worden bekendgemaakt. De inbrengen in natura zijn aan formaliteiten onderworpen om er een economisch verantwoorde evaluatie van te garanderen. Op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de onderneming haar zetel heeft, wordt een dossier geopend. Notariële akte nodig voor de oprichting van EBVBA. Ten slotte zijn er nog de kosten voor publikatie in het Belgisch Staatsblad.