Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Wij zijn één van de grootste specialisten voor een hypothecaire lening.

Maar ook dan blijft het een gok of je er een goede zaak mee doet. Voor een eerste woning is deze formule niet direct aan te bevelen, het is eerder geschikt als belegging van je spaargelden. Een hypothecair krediet kan je krijgen voor de aankoop van een bouwgrond, een woning, of voor verbouwingen en nieuwbouw en gaat meestal verplicht gepaard met een levensverzekering en een brandverzekering. In het verleden gaven de periodieke herzieningen van de rentevoet nogal eens aanleiding tot willekeur en trok je als consument meestal aan het kortste eind. Het moet gaan om noodzakelijke aanpassingen aan de technische of sanitaire installatie of aan de constructie van de woning om de woning aan te passen aan de lichamelijke gesteldheid van de bewoner. De middenweg is dat je de rente voor de eerste tien jaar vastlegt, met nadien aanpassingen om de vijf jaar.

Abonneer u op onze e-newsletter promoties, geschenken, tips . Bij voorbeeld in de formule 10-5-5 ligt de rente de eerste 10 jaar vast en wordt zij daarna twee keer om de 5 jaar aangepast. Je startrente zal het laagst liggen bij herziening om het jaar, om de 3 jaar of om de 5 jaar. Heb je door bovenstaande aftrek niet alle intresten kunnen inbrengen, dan kan je soms een interessante bijkomende aftrek genieten als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

De meeste banken bieden heel wat informatie on-line, het loont dus zeker de moeite eens al surfend de ronde te doen. Om uw droomproject te kunnen verwezenlijken, stelt Ethias u haar hypothecair krediet voor aan één van de laagste vaste intrestvoeten op de markt. Een variabele rentevoet , die periodiek herzienbaar is. Het verzekerde kapitaal moet minstens gelijk zijn aan het ontleende kapitaal of het maximumbedrag.