Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Wij zijn bezig met een zaak tegen Stichting Schuldenvrij Leven te Oldenzaal.

Stichting Schuldenvrij Leven Dat heeft het Openbaar Ministerie OM gisteren laten weten. De twee bedrijven boden aan om op te treden als schuldbemiddelaar. Ik zal hier ook bijhouden als ik weer wat van ze verneem. Het is eenvoudiger de beslissing over te laten aan de rechtbank dan zelf de knoop door te hakken, zeker bij grote internationale bedrijven. De nog resterende schuld wordt aan het eind van de rit kwijtgescholden, waardoor crediteuren in veel gevallen maar een klein deel van hun vordering terugzien. Omdat ik meer wil weten over schuldsanering, dit bericht. Je kunt daar vragen stellen die dan beantwoord worden.

Na echtscheiding is ons huis met een verlies van ca. Dit is een grote klap geweest omdat hij alles voor me verzwegen heeft. Ten derde ieder half jaar je hele hebben en houwen overleggen . Hoe kan hij informatie krijgen en is er ook een regeling dat bijv. Na een jaar nog eens nagerekend blijkt de rente toch weer erg hoog, in totaal, over dat jaar. Bovendien vinden ze dat er via de wet meer controle wordt uitgeoefend op de naleving van de afbetaling. Ik heb 8 jaar bij sociaal raadslieden gewerkt als administratief medewerker. Niet betaalde postorders, kunnen u in erg zwaar weer brengen.

Hier kun je heel veel informatie vinden en vragen stellen. Ik wil graag een wens uit laten komen en als budgetconsulent o. Ten tweede elke maand alles boven je vrijgelaten bedrag inleveren. Wij zitten nu wel in de wsnp en ik moet toegeven dat ik er blij mee ben.