Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Woningaanbod in Utrecht van makelaars en particulieren.

Onderhandse Lening Particulier Notaris Notaris Gerrits te Breukelen heeft zich namelijk bereid gevonden om de acte voor meerjarig schenken kosteloos voor u op te maken. Verder zal hierdoor ieder jaar een steeds grotere rentebetaling aan de kinderen worden uit­gekeerd, welke nimmer meer in de nalatenschap van de schenker met successierecht kan worden belast. Besluit u om voor het werk van de Wittenberg een meerjarige schenking aan te gaan dan zijn daar voor u geen notariskosten aan verbonden. Tenslotte blijven de ouders, ook na de papieren schenking, volledig bevoegd om over hun vermogen te beschikken. Na het tekenen van de akte betaalt SVn de lening uit. Misschien is deze informatie voor u aanleiding om na te denken over het doen van schenkingen en uw nalatenschap. Wanneer u in aanmerking komt voor een lening via SVn volgt er een aantal stappen voordat het geld daadwerkelijk beschikbaar komt.

Tegenover de niet opeisbaarheid van de lening staat echter dat de schuld door de ouders wel te allen tijde vrijwillig aflosbaar is. Wanneer u de afgelopen jaren relatief veel geld op een spaarrekening had, bent u goed af vergeleken bij bezitters van aandelen. Als notaris weet ik maar al te goed hoezeer het soms aankomt op kleinigheden! Het spijt mij dat ik een beetje belerend moet zijn, maar dat hoort bij ons vak en daar worden we zo nodig ook op afgerekend.

Woningaanbod in Utrecht van makelaars en particulieren. Dat is hier nu juist het probleem, want hij is spoorloos. De door u geopperde mogelijkheid de lening bij wijze van schenking om te zetten in een lening is niet goed. Het is een misverstand om te denken dat u alleen een vermogen op kunt bouwen door uw geld in een huis te stoppen. Mocht u besluiten een organisatie in uw testament op te nemen, dan hopen we dat u aan de Wittenberg denkt. Naast het hierboven aangegeven fiscaal voordeel komt ook nog het feit dat een papieren schenking de schenker de mogelijkheid biedt om, gedurende diens leven, een maximale controle te blijven behouden over het geschonken vermogen. Mochten de ouders derhalve hierover van mening veranderen, dan is dat altijd mogelijk.