Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Ze brengen wijzigingen aan in de collectieve schuldenregeling.

Schulden Regelen Daarenboven verwijs ik naar de scherpe communiqués van de Orde van de Vlaamse en de Franstalige balies, die deze regeling volstrekt onaanvaardbaar achten. Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of hetzelfde geslacht. In 1991 is besloten dit op te trekken tot de helft. Rechters en notarissen zijn er om u uw rechten en plichten uit te leggen.

Willems, à savoir confier d'autres compétences aux tribunaux du travail qui n'ont pas d'arriérés. Years evenly divisible by four are normally leap years, except for. De praktijk zal ons wellicht dwingen om de octopusakkoorden aan te passen. Je constate que bon nombre d'acteurs sont opposés à ce transfert, qu'il s'agisse du Conseil supérieur de la Justice, des avocats, des médiateurs de dettes, des présidents des tribunaux du travail francophones, etc. De bepaling over het beroepsgeheim zal op het terrein zeer moeilijk afdwingbaar zijn.

Er werd gevolg gegeven aan oproepen Franstalige en Nederlandstalige.