Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Zij horen immers de belangrijkste leermeester te zijn van hun vrouw.

Uit De Schulden Elk jaar ontvangt India van Nederland een bedrag aan ontwikkelingshulp van ongeveer 300 miljoen gulden. Het blijkt dat persoonlijke gesprekken van groot belang zijn om mannen te overtuigen. Zolang de werelden maar niet met elkaar in aanraking kwamen. Maar het lijkt me stug als je geen sanering kan krijgen als je nog geen inkomen hebt. Er moet ook een verandering in het denken plaatsvinden.

Maak landarbeiders de belangrijkste doelgroep van de hulp. Kijk bij zie ook bij Economische en Monetaire Unie EMU. Over het algemeen is de positie van arme vrouwen nog veel slechter dan die van hun echtgenoten. Leen alleen geld als je zeker weer dat je het snel weer kunt terugbetalen. In uw geval zal de beslaglegging niet afwendbaar zijn.

Momenteel bedraagt die schuld ongeveer 130 miljard gulden. Nee, je moet je inspannen om zoveel mogelijk inkomen te vergaren. Zij hebben veel minder kansen op een opleiding dan mannen. Indiase vrouwen ermee vertrouwd gemaakt en het bepaalt hun hele leven. De machtsverhouding tussen man en vrouw wordt gezien als een "natuurlijke", door de goden gewilde orde.

De gemeente geeft vergoedingen aan ouders of verzorgers van kinderen met een laag inkomen. Wel zal je je moeten inspannen om zoveel mogelijk inkomen te vergaren, dus als je recht hebt op bijstand o. Besteed de hulp aan werkgarantie voor landarbeiders. Er zijn schattingen dat er elke dag wel ergens in India zo'n moord, wordt begaan.

Dit verhindert natuurlijk het zich georganiseerd verzetten tegen patriarchale structuren. Als hun mannen overtuigd zijn is een belangrijke stap gezet. Als de vriend alleen maar inwonend is en niet op het huurcontract staat dan is de situatie misschien anders. Zij eten bijvoorbeeld pas nadat man en zonen hebben gegeten. Zij horen immers de belangrijkste leermeester te zijn van hun vrouw. Dit jaar kunnen ook kinderen in het basisonderwijs profiteren van deze regeling.