Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Zo dat was het, in ieder geval voor wat betreft de deurwaarders.

Rente Bij Deurwaarders De stichting heeft tot doel het verlenen van juridische hulp aan mensen en bedrijven die door onrechtmatig handelen van deurwaarders zijn benadeeld. Wat was nou het financieel belang van die hele kwestie? Een paar duizend gulden? Fout dus. Zo dat was het, in ieder geval voor wat betreft de deurwaarders. Dat heeft in de eerste plaats te maken met wat ik hierna nog schrijf en daarnaast met het spreekwoord dat gaat over die vele kleintjes en die grote hoop. Maar hoe zit het nu met de klanten van die deurwaarders, in de meeste gevallen zijn dat de banken als het om vorderinge uit hoofde van doorlopende kredieten gaat. Tot zover gaat het om weliswaar om kleinde bedragen en zult u zich afvragen waarom ik dat nu onder uw aandacht wil brengen.